Vaša kuća je uvek pod kontrolom sa SALUS Smart Home aplikacijom

Univerzalni Gateway (Ruter)
Univerzalni Gateway (Ruter)
Univerzalni Gateway (Ruter) Univerzalni Gateway (Ruter)

Univerzalni Gateway (Ruter)

Srce SALUS Smart Home sistema

Predstavlja srce SALUS Smart Home sistema.On povezuje sve SMART HOME uređaje u jedan potpuno integrisan sistem, koji funkcioniše prema pravilima ( koja ste Vi kreirali)